Hjem
Avdeling for naturhistorie
vitenskapelige samlinger av marine virvelløse dyr

Evertebratsamlingen (virvelløse dyr)

Evertebratsamlingen huser mange tusen prøver som brukes i utforskning og dokumentasjon av zoologisk mangfold. De fleste av disse prøvene seg lite til utstillinger, men er likevel svært viktige for zoologisk vitenskap i inn- og utland.

Bilder i fra innsmaling og kuratering av evertebratsamlingen
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn, Tom Alvestad, Manuel Malaquias

Hovedinnhold

Samlingene inneholder blant annet prøver fra historisk viktige ekspedisjoner. "Den norske nordhavsexpedition" (1876-78) og "Michael Sars Expedition 1910" var teknisk revolusjonerende i utforskingen av marin fauna, og hundrevis av arter ble beskrevet for første gang fra disse innsamlingene.

Blant det nyere materialet finnes større mengder prøver fra fjorder og kystnære områder i Nordatlanteren. Vi har også samlinger fra utforsking av den midtatlantiske ryggen ("Mar-Eco"), fra pågående kartlegging av norske havområder, og innsamlinger av bunnfauna rundt Afrika. 

Materialet vårt inngår også i mange prosjekter ved samarbeidende institusjoner. 

Besøk gjerne Evertebratsamlingen sin blogg, hvor det skrives fortløpende om pågående prosjekter, feltarbeid, workshops og annen aktivitet.