Hjem
Avdeling for naturhistorie
vitenskapelige samlinger av marine virvelløse dyr

Evertebratsamlingen (virvelløse dyr)

Ved Universitetsmuseet i Bergen finner vi en av de største, og den mest aktive, samlingen av marine evertebrater: et særs viktig forskningsmateriale for inn- og utland.

Bilder i fra innsmaling og kuratering av evertebratsamlingen
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn, Tom Alvestad, Manuel Malaquias

Hovedinnhold

Samlingene inneholder blant annet prøver fra historisk viktige ekspedisjoner. "Den norske nordhavsexpedition" (1876-78) og "Michael Sars Expedition 1910" var teknisk revolusjonerende i utforskingen av marin fauna, og hundrevis av arter ble beskrevet for første gang fra disse innsamlingene.

Systematisk samling er hovedsamlingen ved Evertebratsamlingen. Den består av artsidentifiserte, katalogiserte prøver, og inneholder om lag 145 000 prøver per 2021. De første prøvene ble katalogisert for mer enn 160 år siden. Samlingen har de senere årene hatt en sterk tilvekst, og økt med ca 50 000 katalognumre i løpet av de siste 10 år. Typesamlingen består av omkring 1300 prøver. 

Blant det nyere materialet finnes større mengder prøver fra fjorder og kystnære områder i Nordatlanteren, materiale fra pågående kartlegging av norske havområder, Mareano-materiale og prøver i fra ulike prosjekter støttet av Artsprosjektet. Vi har også prøver i fra vestkysten av Afrika (Marokko til Angola, "MIWA"), BioTropic – Biodiversity of marine tropical regions, og samlinger fra utforsking av den midtatlantiske ryggen ("Mar-Eco").

Mer om dette finner du her: "Materiale fra ulike forskningstokt og prosjekter"

Materialet vårt inngår også i mange prosjekter ved samarbeidende institusjoner. 

Hovedtyngden av materialet er fra de siste 70-80 årene og er tilgjengelig for lån til andre vitenskapelige institusjoner i forskningsøyemed. Se kontaktinformasjon til høyre for henvendelser.  

Besøk gjerne Evertebratsamlingen sin blogg, hvor det skrives fortløpende om pågående prosjekter, feltarbeid, workshops og annen aktivitet.