Hjem
Avdeling for naturhistorie

Herbarium BG

Herbarium BG rommer totalt ca 535 000 objekter som er det samlede resultatet av nesten 200 års botanisk innsamlingsvirksomhet ved Universitetsmuseet i Bergen.

Generalherbariet, Jenny Smedmark
.
Foto/ill.:
S. Hjelmtveit

Hovedinnhold

Materialet kommer fra hele verden men først og fremst fra Norge, og da særlig fra Vestlandet. Samlingene utgjør en geografisk dokumentasjon av floraen over tid og danner en viktig databank over biodiversitet. Materialet er tilgjengelig for studium for forskere over hele verden og en utstrakt lånevirksomhet til taksonomisk, evolusjonshistorisk og floristisk forskning pågår kontinuerlig. Herbariet er delt inn i seks delsamlinger.