Hjem
Avdeling for naturhistorie

Paleobotanikk

De paleobotaniske samlingene omfatter pollenprøver og plantemakrofossilprøver som gir informasjon om fortidens vegetasjon. Prøvematerialet inkluderer sedimentkjerner fra vann, torvkjerner fra myrer og jordprøver fra arkeologiske utgravninger.

pollenkorn
Foto/ill.:
J. Berge

Hovedinnhold

Mange tusen sediment-/torv-/jordprøver er oppbevart i samlingene og er tilgjengelige for forskning. Prøvene inneholder identifiserbart plantemateriale som pollen og makroskopiske planterester (frø, kvister, blad, mose osv). Gjennom analyse av disse planterestene får vi informasjon om vegetasjonen til ulike tidsperioder, og dermed også kunnskap om fortidens klima og menneskelig aktivitet. Pollenanalyse er den viktigste metoden vi i dag har for rekonstruksjon av vegetasjonshistorien.

Hvor kommer prøvematerialet fra?
Materialet er i hovedsak samlet inn av botanikere ved Universitetsmuseet i Bergen i forbindelse med forskningsprosjekt eller forvaltningsundersøkelser. Det meste av materialet kommer fra lokaliteter på Vestlandet, men samlingene omfatter også materiale samlet inn i andre deler av Norge, samt noe fra utlandet.

Kulturminneforvaltning
Ved arkeologiske utgravninger i forbindelse med utbyggingssaker sikres et uerstattelig kildemateriale for fremtiden. Jord fra arkeologiske kontekster, som dyrkingslag, kulturlag,  boplasslag og stolpehull fra hus, inneholder pollen og makroskopiske planterester som gir informasjon om fortidens dyrking og dyrkingsmetoder, bruk av planter, vegetasjon og landskapsutnyttelse. Prøver fra slike kontekster utgjør en stor tilvekst til våre paleobotaniske samlinger. Vi samarbeider med Fornminneseksjonen i forvaltningsundersøkelser.