Hjem

Basal og translasjonell nevrovitenskap

Hovedinnhold

Collage av bilder relatert til Forskningsenheten Basic and Translational Neuroscience

Nevroforskerne ved Institutt for biomedisin anvender et mangfold av eksperimentelle teknikker for å utforske nervesystemets struktur og funksjon på en rekke ulike nivåer, inkludert gener, proteiner, nerveceller, nevrale kretser og atferd. Forskningen spenner fra grunnforskning med fokus på fundamentale mekanismer til translasjonsforskning som undersøker prosesser i det syke nervesystemet. Aktuelle prosjekter undersøker genetiske, biokjemiske, molekylære og cellulære mekanismer involvert i regulering av nevrotransmittersyntese, synaptisk transmisjon og plastisitet knyttet til læring og hukommelse, signalbehandling i sensoriske systemer, nevropsykiatriske og nevrodegenerative lidelser, samt sykdommer knyttet til nervesystemets utvikling.