Hjem

Neuro-SysMed (NSM)

Hovedinnhold

Collage from Neuro-SysMed activities.

Neuro-SysMed er norsk senter for klinisk behandling av og forskning på nevrologiske sykdommer med fokus på multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PD), amyotropisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret drives av Haukeland Universitetssjukehus i samarbeid med Universitetet i Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, samt Lawson Health Research Institute i London, Ontario, Canada. Neuro-SysMed er finansiert av Norges Forskningsråd, eierorganisasjonene og partnerorganisasjonene. 

Les mer på senterets offisielle nettsider.

Forskningsledere er: MS-programmet, Kjell-Morten Myhr | Demensprogrammet, Kristoffer Haugarvoll | PD-programmet, Charalampos Tzoulis | ALS-programmet, Ole-Bjørn Tysnes.

Hovedforskere i støttende felt er: Biomarkers, Christian Vedeler | Cell models, Laurence Bindoff | Care, Bettina Husebøe | Drug repurposing, Trond Riise | Metabolomics, Mathias Ziegler | Drug screening, Aurora Martinez | Bioinformatics, Inge Jonassen | Philosophy & Ethics, Jan Reinert Karlsen | Movement Disorders, Mandag Jog.

Nyhet
Portrait photos.

Tildeling frå Michael J. Fox-stiftinga til professor Tzoulis

Professor Charalampos Tzoulis mottek $300,000 (3 mill kroner) frå den velrenommerte Michael J. Fox-stiftinga.

Nyheter
Portrait of Kvistad with a brain illustration background, and the NeuroSysMed logo.

Forskingsmidler frå Helse Vest til tverrfagleg forsking hos Neuro-SysMed

Helse Vest har nyleg annonsert tildelingane sine av forskingsmidler for 2023, der sju av prosjekta til Neuro-SysMed får støtte med totalt rundt 26 millioner kroner. Dette vil sikre støtte til viktig forsking på nevrologiske sjukdommar med fokus på multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PD),...

Nyheter
Kjell-Morten posing with the diploma and flowers.

Helse Vests Forskingspris 2022 til Kjell-Morten Myhr

Helse Vest annonserte nyleg årets prisar på sin årlege forskingskonferanse, der Kjell-Morten Myhr mottok Forskingsprisen 2022 for framifrå forsking på multippel sklerose.

Pressemelding
Studien var ledet av professor og overlege Charalampos Tzoulis (midten), sammen med senior forsker Christian Dölle (venstre) og overlege Brage Brakedal (høyre).

Kan ha funnet en nøkkel til behandling av pasienter med Parkinsons sykdom

Forskere i Bergen har funnet at tilskudd med et spesielt B-vitamin øker nivået av NAD i menneskehjernen, noe som kan være svært gunstig for mennesker med hjernesykdommer som for eksempel Parkinsons sykdom.

Forskerskolen
Photo with the audience in the room, and a speaker on stage.

Neuro-SysMeds Forskerskole i translasjonell nevrovitenskap

Neuro-SysMeds Forskerskole for translasjonell nevrovitenskap er forankret i det nevrovitenskapelige miljøet ved Neuro-SysMed, og tilbyr forskerutdanning for ph.d.- kandidater fra og med høsten 2021. Hensikten med forskerskolen er å gi ph.d.- kandidater grunnleggende innsikter i translasjonell...

OVERSIKT OVER NEURO-SYSMED SINE SEMINARER

Delta på Neuro-SysMed sine seminarer! Det er åpne, månedlige møter der medlemmer av Neuro-SysMed eller inviterte lokale, nasjonale og internasjonale foredragsholdere gir forelesninger om aktuelle emner innen demens, Parkinson, ALS og MS.

OVERSIKT OVER NEURO-SYSMED SINE JUNIOR SCIENTIST SYMPOSIA

Vær også gjerne med på forelesningene på Neuro-SysMed sine Junior Scientist Symposia De holdes fire ganger årlig, og selv om de hovedsaklig er ment for Ph.d.-studenter, postdoktorer og andre yngre forskere, er de åpne for alle som er interesserte i emnene som tas opp, også utenfor Neuro-SysMed sine grupper. Forelesningene vil være på aktuelle emner og forskning innen demens, MS, ALS og Parkinson.

Logoer

Kontakt Neuro-Sysmed: www.neuro-sysmed.no

Kjell-Morten Myhr, senterets leder: kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Charalampos Tzoulis, senterets nestleder: charalampos.tzoulis@helse-bergen.no

Magnus Alvestad, administrativ leder: +47 55975300, magnus.alvestad@helse-bergen.no

Plassering: Haukeland Universitetssjukehus, Gamle Hovedbygg, Jonas Lies vei 71, 5053 Bergen, Norge