Hjem
Neuro-SysMed (NSM)
Seminar

Æresdoktor-forelesing med Alberto Ascherio om Epstein Barr-viruset som årsak til MS

Det medisinske fakultet sin nye æresdoktor, Alberto Ascherio, sto i spissen for det internasjonale forskningsgjennombrotet som viste at det er ei kopling mellom multippel sklerose (MS) og Epstein Barr-viruset, også kjent som kyssesjuka. Kanskje kan dette føre til ei vaksine mot sjukdommen? Bli med på forelesing med Alberto Ascherio den 23. mai på Haukeland Universitetssjukehus, i høve utnemninga til æresdoktor under ein seremoni i Universitetsaulaen påfølgande dag.

Portrett av Alberto Ascherio.
Foto/ill.:
Alberto Ascherio, foto av Steven McCaw.

Hovedinnhold

Forelesar: Professor Alberto Ascherio fra Harvard T.H. Chan School of Public Health og Harvard Medical School 

EmneEBV causes MS: does it also drive MS pathology?

Når: Torsdag 23. mai 2024 12.00-13.00 (lunsj frå 11.30)

Påmelding: Påmeldingslenke til gjesteforelesing med Alberto Ascherio 23. mai 2024. Meld deg på innan 16. mai kl. 10.00 dersom du vil ha lunsj. Ein lett matbit er nemleg tilgjengeleg i vrimlearealet foran auditoriet frå kl. 11.30 til forelesinga startar kl. 12.00.

Stad: Auditorium 1, BB-bygget, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Samandrag: vil bli tilgjengeleg her

Vert: Neuro-SysMed ved Kjell-Morten Myhr. Introduksjon av dekan Per Bakke.

Kven: Åpent for alle interesserte

Les også artikkelNy æresdoktor håper å lage en vaksine mot MS