Hjem
Norsk forvaltningspanel
Høsten 2023

Ny runde med Norsk forvaltningspanel

I november 2023 blir det sendt ut en ny runde av Norsk forvaltningspanel til ansatte i den norske sentralforvaltningen. Svarene skal brukes på forskning på norsk offentlig forvaltning.

Hovedinnhold

Siden oppstarten i 2020, har Norsk forvaltningspanel gjennomført tre runder med spørreundersøkelser rettet mot ansatte i den norske sentralforvaltningen. To av disse rundene har vært koordinerte, sammen med to eller tre andre paneler som representerer andre nøkkelpopulasjoner av den norske styringskjeden: Disse er: Norsk representantpanel, med folkevalgte politikere; Norsk journalistpanel, for journalister og redaktører; samt Norsk medborgerpanel, med innbyggere fra 18 år og oppover tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Tredje surveyrunde av Norsk forvaltningspanel ble gjennomført i vår, der nesten 3000 forvaltningsansatte svarte. Les mer om de koordinerte undersøkelsene her.

I motsetning til de fleste spørreundersøkelser, betjener Norsk forvaltningspanel flere ulike forskningsprosjekter samtidig, og alle spørsmål gjennomgår omfattende kvalitetssikring og pretesting før de blir sendt ut. 

I neste runde av Norsk forvaltningspanel, som blir sendt ut i november 2023, vil deltakerne svare på spørsmål om forhold knyttet til bl.a. sin arbeidsplass, tidsbruk, utredningsprosesser og interessegruppers rolle i forvaltningsarbeidet. Når man melder seg inn i panelet, vil man få tilsendt to spørreundersøkelser i året, og det vil ta rundt 10-15 minutter å svare på hver undersøkelse. 

Norsk forvaltningspanel er drevet som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for statsvitenskap ved UiO, Institutt for politikk og forvaltning ved UiB, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved UiA, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Institutt for samfunnsforskning (ISF) og NORCE.  Analyseselskapet ideas2evidence står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen og utføres på oppdrag fra forskningsinfrastrukturen DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen.

I etterkant av undersøkelsen, vil vi formidle flere av resultatene på våre nettsider, og i form av korte artikler. 

Vil du vite mer om Norsk forvaltningspanel, kan du lese en artikkel vi tidligere har publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (www.idunn.no/doi/full/10.18261/nst.38.4.2). Noen overordnede resultater fra tidligere runder av Norsk forvaltningspanel er lagt frem her: Rapporter og dokumentasjon

Du kan lese mer om databehandling og personvern i Norsk forvaltningspanel på denne siden.

Du kan også få svar på ofte stilte spørsmål på denne siden.

Jobber du i offentlig sentralforvalting og ønsker å delta? Ta kontakt med nfp@uib.no og oppgi din e-postadresse.