Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)

NG5 - Informasjonsmøtet 08.03.2018

Mer enn 80 ansatte fra sentraladministrasjonen møtte opp på informasjonsmøtet i Egget i går. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortalte at arbeidet som omhandler administrasjonens oppgaver vil kunne fortsette også til høsten, etter at rapport med anbefalinger er levert i juni.

Hovedinnhold

Gårsdagens informasjonsmøte hadde som tema hvorfor økende krav til endringer ved UiB, og hvordan få dette til NG5

Kjell Bernstrøm snakket om bakgrunnen for prosjektet, og om alle de ulike elementene som tilsammen danner grunnlaget for behovet for å endre måten vi jobber på; UiBs strategi, sentrale føringer og digitaliseringen i samfunnet generelt, og i henhold til vår egen digitaliseringsstrategi.

Han vektla tydelig behovet for å legge til rette for fleksible løsninger, spesielt siden vi må være rustet til å møte det vi i dag ikke vet noe om. Grunnet den økende endringstakten i samfunnet, er det viktig at også UiB er i stand til raskere omstilling.

Han gjorde også rede for den eksakte fasen vi er i nå, at prosjektet leverer sin innstilling i juni, og at vi deretter går over i en ny fase der bygget skal programmeres, prosjekteres, og der ordinær brukermedvirkning i byggesaker trer i kraft. Det er også mulig at andre prosjekter igangsettes på bakgrunn av rapporten.

 Anne Marit Soltveit Pettersen fortalte om resultatene i brukerhenvendelsesprosjektet og prosjektleder Ellen Lien redegjorde for status for prosjektet.