Hjem
Utvikling av Nygårdsgaten 5 (NG5)
Aktuelt fra NG5

Møte med brukerne

Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.

Bilde av ansikt og kvikklunsj
Foto/ill.:
Hans-Petter Isaksen

Hovedinnhold

Prosjektet har lagt opp til god kontakt med brukerne. Tema for møtet er service, kvalitet, tilgjengelighet og ressursbruk. Vi ønsker, så lang som mulig, å skille mellom tjenester knyttet til 

  • fagforvaltning (studie- og forskningsadministrasjon + kommunikasjon)
  • allmenn forvaltning (økonomi og HR)
  • infrastruktur (eiendom og IT) 
  • generalisttjenester / kompetanse vs rådgivningstjenester / spesialistkompetanse

Det er også lagt opp til tilsvarende brukermøte med representanter fra studentparlamentet.

Dette vil være viktig utgangspunkt for videre dialog med alle brukerne i et eget arrangement i universitetsaulaen, torsdag 5. april, der både studenter og ansatte blir oppfordret til å møte. 

Et viktig formål med prosjektet er å oppnå bedre tjenesteleveranser, modernisere arbeidsprosesser og oppnå økt tilgjengelighet og service for ansatte og studenter som er brukere av tjenester og funksjoner.