Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Aktuelt fra NG5

Møte med brukerne

Mandag 19. mars skal representanter fra ressursgruppen ha møte med alle fakultetene for å få innblikk og innspill til hvordan vi kan utvikle bedre kvalitet på tjenestene i sentraladministrasjon.

Bilde av ansikt og kvikklunsj
Photo:
Hans-Petter Isaksen

Main content

Prosjektet har lagt opp til god kontakt med brukerne. Tema for møtet er service, kvalitet, tilgjengelighet og ressursbruk. Vi ønsker, så lang som mulig, å skille mellom tjenester knyttet til 

  • fagforvaltning (studie- og forskningsadministrasjon + kommunikasjon)
  • allmenn forvaltning (økonomi og HR)
  • infrastruktur (eiendom og IT) 
  • generalisttjenester / kompetanse vs rådgivningstjenester / spesialistkompetanse

Det er også lagt opp til tilsvarende brukermøte med representanter fra studentparlamentet.

Dette vil være viktig utgangspunkt for videre dialog med alle brukerne i et eget arrangement i universitetsaulaen, torsdag 5. april, der både studenter og ansatte blir oppfordret til å møte. 

Et viktig formål med prosjektet er å oppnå bedre tjenesteleveranser, modernisere arbeidsprosesser og oppnå økt tilgjengelighet og service for ansatte og studenter som er brukere av tjenester og funksjoner.