Hjem
Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden Sør

Realfagbygget

Med 47 000 kvadratmeter og sin særegne arkitektur er Realfagbygget et signalbygg i Bergen og for UiB. Det stod ferdig i 1977, og etter 45 år er det nå et stort behov for omfattende renovasjonsarbeid for å sørge for at bygget fortsatt skal gi gode arbeidsforhold for forskere og studenter.

Hovedinnhold

Bygget huser blant annet Institutt for geovitenskap, Kjemisk institutt, Matematisk institutt, og Senter for geobiology. Forskningsinfrastrukturen i Realfagbygget er omfattende og inkluderer avanserte laboratorier samt kontorer og student- og læringsarealer.

I Realfagbygget skal det utvikles moderne arealer for tung laboratorieaktivitet og bygget vil huse avansert og følsom vitenskapelig instrumentering.

Sammen med Fysikkbygget og Allégaten 64 vil Realfagbygget danne et realfaglig kraftsentrum hvor studenter, forskere, ingeniører og samarbeidspartnere kan utfordre etablert kunnskap, skape ny innsikt og utvikle innovative løsninger på vår tids utfordringer.