Hjem
Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden Sør

Fysikkbygget

Fysikkbygget er som Realfagbygget planlagt totalrenovert. Med moderne lokaler og ny forskningsinfrastruktur vil bygget bli en vesentlig del av realfagsenteret på Nygårdshøyden Sør.

Hovedinnhold

Bjørn Trumphys hus (Fysikkbygget) ble bygget til Institutt for fysikk og teknologi i 1969. I dag danner det fortsatt rammen for forskning og undervisning innenfor fysikk og teknologi i Bergen sentrum. Bygget huser Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for informatikk, Birkelandsenteret for romforskning, og Smart Ocean.

Forskningsområdene ved Fakultet for matematikk og naturvitenskap utvikler seg raskt og fysikkbygget er i dag preget av byggets alder. Som et senter for forskning og undervisning er det store krav til byggets tekniske infrastruktur, og disse kravene vil bare øke i fremtiden. Bygget mangler også gode fellesområder der studenter og professorer kan møtes, en nødvendighet for å skape gode, moderne læringsarenaer og en campus der studentene har lyst til å bruke tid også etter forelesninger.

Renovasjonen av Bjørn Trumphys hus vil bringe bygget og forskningsmiljøene det huser inn i en ny tid, og sørge for at forskere og studenter fortsatt har de fasilitetene som trengs for å levere forskning og undervisning av ypperste klasse.