Hjem
Det norske institutt i Athen

Om oss

Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø.

Dialogues with the Past seminar på NIA
Dialogues with the Pas seminar på NIA
Foto/ill.:
Z. Tankosic

Hovedinnhold

Det Norske Institutt i Athen for klassiske studier, arkeologi og kulturhistorie er opprettet av Den norske universitetsråd (nå Universitets- og høgskolerådet). Hennes Majestet Dronning Sonja er instituttets høye beskytter. Fra januar 2021 vil Universitetet i Bergen være eneeier av instituttet.

Instituttet driver undervisning, forskning, publisering og formidling av gresk kultur, historie, arkeologi og språk for det norske universitetsmiljø. Hovedvekten av Instituttets aktivitet har vært rettet mot den antikke kulturarven, men det mer moderne greske kulturliv har også vært instituttets arbeidsoppgaver.

Instituttet skal være et ressurssenter med tilbud om administrative infrastrukturtjenester i Hellas for de norske universitetsmiljøer.

Instituttet spiller en viktig rolle innen forskning, undervisning og publisering, blant annet tilbys bistand til å søke om tillatelser til å utføre forskning- og arkeologiske utgravningsprosjekter. Det har som oppgave å legge forholdene til rette for vitenskapelig diskusjon, utveksling og utdanning.

Instituttet arrangerer kurs og delstudier i samarbeid med norske UHR institusjoner, og holder konferanser og seminarer for et internasjonalt publikum. Vi legger også til rette for eksterne brukere av våre lokaler og fasiliteter.

Instituttet har en fast administrativ stab på to personer ansatt ved UiB.

Det Nordiske Bibliotek tilbyr lesesalsplasser og kontorplasser til forskere og studenter. Både Det Nordiske Bibliotek og Instituttets eget bibliotek besitter betydelige samlinger faglitteratur.

Det norske institutt i Athen (NIA) har endret mandat og rammer, og UiB ønsker å etablere et fagråd bestående av vitenskapelige ansatte ved UiB og UiO. Rådet foreslås med 5 medlemmer og ledes av prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, UiB. Den formelle strukturen for NIA tilsier at mandatet for et fagråd må avspeile den rådgivende rollen: a) Rådets drøftinger er kun rådgivende, b) Etter forespørsel fra NIA vil Rådet kunne gi faglige innspill om faglig aktivitet ved NIA, årsplaner og innspill til nye faglige aktiviteter ved instituttet, c) Etter forespørsel fra NIA vil Rådet kunne gi innspill til prioriteringer av arkeologiske gravesøknader til greske myndigheter og ved søknader om publiseringsstøtte.

Fagrådet oppnevnes med følgende medlemmer:

  • Professor Ole T. Hjortland, prodekan HF, UiB (leder)
  • Professor Mathilde Skoie, prodekan HF, UiO
  • Professor Halvard Fossheim, FoF/HF, UiB
  • Professor Eivind H. Seland, AHKR/HF, UiB
  • Dr. Zarko Tankosic, Prosjektleder, Administrativ leder, AHKR/HF, UiB
  • Sigurd Meklenborg-Salvesen, Studentparlamentet ved UiB