Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet fra sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen. Hun har tilbragt sommermånedene i Marseille blant irregulære migranter. I dette innlegget fra feltarbeidet diskuterer hun de tidsmessige dimensjonene omkring grensesikkerheten mellom Frankrike og Italia.