Hjem
WAIT-prosjektet

Arrangement

Under er en liste over seminar, kurs og workshops prosjektet har organisert.

Hovedinnhold

2020

Sluttkonferanse: Waiting for uncertain futures: Time and migration

For å markere at WAIT-prosjektet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) var i sitt siste år, arrangerte vi en digital sluttkonferanse for prosjektet i oktober 2020.

2019

"The politics and aesthetic of waiting in Palestinian refugee camps"

SKOK hadde invitert forsker Ruba Salih fra Department of Anthropology and Sociology of the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London for å snakke om snakker om "temporalitet" og flyktninger i palestinske flyktningleirer. Postdoktor ved CMI Kjersti G. Berg var kommentator.

Abstract:

In the social sciences, the time and space of refugeehood is conventionally conceived as one of temporariness and waithood. Refugee camps are often analysed through the prism of exception or suspension of sovereignty, and forced migrants or refugees are mainly seen as affective communities of trauma and suffering. In addition, the (European) national-statist time space/horizon continues to be the bedrock against which experiences and subjectivities of those on the move are read and interpreted.

The refugee camp, in this political imaginary, is an abnormality, a barren place-time in which refugees are suspended, or trapped, merely waiting for their re-insertion into a national order of things. Refugee life acquires the ontological quality of Non-Life, of waiting for sovereign life. In this paper, I investigate what happens when waiting is a permanent horizon of life across generations, like in the case of encamped Palestinian refugees who have been displaced since 1948.

In my work on and with Palestinian refugees, particularly in the occupied West Bank, I explore waithood as a politically productive condition, and the refugee camp as the most potent embodiment of this condition. An ethnography of the politics and aesthetic of the camp reveals ways in which temporariness is a powerful antidote to normalisation under the longue durée of the occupation.

Kommentarer av Kjersti G. Berg, postdoktor ved CMI. Hun jobber med FRIPRO-prosjektet "SuperCamp: Geneaologies of humanitarian containment in the Middle East". I dette prosjektet fokuserer hun på palestinske flyktninger, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten(UNRWA), og flyktningeleiren Shu'fat i Jerusalem.

"Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides"

Samarbeidsprosjekt mellom University of Berkley og SKOK finansiert av Peder Sæter grants. Seminaret gikk over to dager og hadde flere gode diskusjoner rundt kategorisering og komparasjon av kategoriene flyktning, immigrant og urbefolkning sett opp mot nasjoner og fremtidig samarbeid.

"Time and Temporalities" - workshop

Denne workshopen var organisert i samarbeid med Sosiologisk Instiutt ved UiB. Tematikken "tid og temporalitet" inviterte deltakerne til en bred diskusjon sammen med en av de mest kjente forskerne innenfor sosialteori om tid, Professor Emerita Barabara Adam.

"The Design Politics of the Passport" - åpent seminar

SKOK og forskergruppen i WAIT inviterte postdoktor Mahmoud Keshavarz til å holde et åpent seminar om sitt forskningarbeid på passet, og de politiske, sosiale og materielle praksisene som det inngår i.

Mahmoud Keshavarz er postdoktor ved Engaging Vulnerability Research Program, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University. Han er forfatter av boken The Design Politics of the Passport: Materiality, Immobility and Dissent (Bloomsbury), en av grunnleggerne av gruppen Decolonizing Design, samt en av hovedredaktørene i tidsskriftet Design and Culture.

"The concept of waiting and its analytical potential in studying irregularized migration" - seminar

I forbindelse med besøk av professor Ghassan Hage, Svati Shah og Knut Graw, organiserte WAIT-gruppen i Bergen et internt seminar for å diskutere det analytiske potensiale "venting" kan ha for migrasjonsforskning. 

"Migration, history and the question of voice"- åpent seminar med Knut Graw

I februar 2019 inviterte SKOK og forskerne i WAIT-prosjektet til åpent seminar med gjesteforsker Knut Graw.

Knut Graw er forsker og sosialantropolog ved Universitetet i Leuven. Spesialfelt inkluderer tema som religion, migrasjon og minoriteter. Han har gjort feltarbeid hovedsaklig i Gambia og Senegal.

Om seminaret:

Anonymity is one of the most salient features of migration today and in the past. Concentrating on an individual account of migration from before the highly mediatized boat arrivals of West African migrants in Europe, this talk attempts to understand some of the dynamics and motivations underlying the recent history of migration between West Africa and Europe.

By focusing on an individual narrative, the seminar aims at developing a perspective that may allow us to grasp the individual dimension of migration as well as the historical nature of the border regimes governing individual migration trajectories, addressing questions of both, history and voice. Connecting fields of bodily experience, subjectivity and politics alike, the question of voice emerges as an important site to think about the complex interplay of historical, subjective and gendered dimensions of migration and its underlying social realities.

"WAIT: Unpacking the temporalities of irregular migration" - konferanse

Prosjekt WAIT samlet forskere, nettverkspartnere og andre samarbeidsforskere til konferanse i Athen 6-9 februar. Her kan du lese kort om konferansen. 

"Waitinghood: Unpacking the temporalities of waiting and irregular migration" - seminar

Seminar med Sarah Sharma og presentasjon ved forskere i WAIT-prosjektet og InSync prosjektet 11 januar, ved Centre for Advanced Studies (CAS) i Oslo. 

2018

"Med livet på vent" - åpent seminar

Prosjekt WAIT og Det humanisitiske fakultetet ved UiB inviterte til åpent foredrag på Litteraturhuset, om venting og migrasjon.

"Trapped in space, stuck in time? Exploring irregular migration, time and im/mobility" - workshop v/konferanse

WAIT-prosjektet stod for organiseringen av en workshop ved European Association of Social Anthropologists (EASA) konferansen i Stockholm. 

"Il/legal time: Exploring the temporalities of irregular migration" - workshop v/konferanse

Ved konferansen for Nordic Migration Research i Norrköping organiserte WAIT et workshop-panel. 

Väntans proportioner: Ett seminarium om konst, forskning och migration

Seminaret, i serien Critical Border Studies ved Uppsala Universitet, ble arrangert 12. mai og ledet av sosialantropolog og medlem av WAIT-prosjektet, Shahram Khosravi, i samarbeid med Paula Urbano og Annika Lindberg. Les mer om initiativet Critical Border Studies her.

2017

"Arazel Owbash" - Polluted and Polluting Masculine Bodies as Anti-Citizens in Iran

Sosialantropolog Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet, ein av forskarane på WAIT-prosjektet, besøkte SKOK i mai for å halde eit seminar om statleg styring gjennom kriminaliseringa av unge, iranske menn.

Dei siste tiåra har Iran praktisert ein politikk der staten "styrer gjennom kriminalitet" - den skaper kriminelle for å kunne straffe dei. Definisjonen av sosiale problem som kriminalitet, og kategoriseringa av gruppene som er ramma som kriminelle er ein politisk strategi som legitimerer statlege intervensjonar i situasjonar som tidlegare ikkje har blitt sett på som kriminelle. "Styring gjennom kriminalitet" er eit institusjonelt styringsreiskap som fungerer gjennom konstruksjonen og ekskluderinga av ein kriminell folkesetnad. Ein av dei nyaste kategoriane for "kriminelle" er arazel owabash [kjeltringar og bøller], som oftast unge menn med låg inntek og sosial status. Mange av desse er immigrantar eller barn av immigrantar frå landsbygda til dei store byane. Teknologiane for borgarskap er del av eit moraliserande og "ansvarleggjerande" prosjekt, som forsøker å gjere borgarane om til ansvarlege og etiske subjekt, i motsetnad til uansvarlege og uetiske subjekt. I kontrasten til den "ideelle borgaren" finn ein ein "anti-borgar" - eit individ som er forestilt å eksistere utanfor det konvensjonelle systemet, som bryt med etablerte normer, og som utgjer ein risiko for velferda, dydene, verdiane og normane i samfunnet. Under seminaret i mai vil Khosravi forklare korleis representasjonen av arazel owbash som anti-borgarar er ein del av teknologiane omkring borgarskap.

"Precarious lives - Waiting and hope in Iran - ny bok frå WAIT-forskar

Shahram Khosravi er aktuell med sin nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, et etnografisk verk der han flettar sammen innsikt fra urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danne et sammensatt og nyansert bilde av dagens Iran.

"Imagining Emmanuel"- Filmkveld

SKOK og WAIT inviterte til filmvisning av dokumentarene "Imagining Emmanuel" og "Out of Norway", etterfulgt av en samtale om dokumentarene med WAIT-forskere. 

"Kjønn og seksualitet i en global kontekst" - emnetilbud på bachelornivå

Kurset KVIK206 har denne våren blitt organisert av WAIT-prosjektet og hatt fokus på tematikken "Kjønn, migrasjon og tid", tett knyttet til tematikken i WAIT-prosjektet. 

Times of Migration: (U)dokumenterte liv i Europa

Tirsdag 4. april 2017 holdt prosjektleder i WAIT, Christine M. Jacobsen, lunsjseminaret ved IMER - Bergen International Migration and Ethnic Relations Research Unit.

Times of Migration: (U)dokumenterte liv i Marseille

Prosjektleder Christine M. Jacobsen holdt en åpen forelesning ved AMIS ved Københavns Universitetet om WAIT-prosjektets etnografiske feltstudie i Marseille.

WAIT - Das Warten auf eine unsichere Zukunf

Kari Anne K. Drangsland presenterte WAIT-prosjektet og doktorgradsarbeidet for organisasjonen Das Begegnungshaus - Arbeitskreis Asyl i Walldorf, Baden-Württemberg i Tyskland - mars 2017.

Tittel: "Das Warten auf eine unsichere Zukunf: Die Zeit der Migration"

Lukket arrangement.

Multiple Temporalities: epidemic, mobilizations, institutions and bodies

Sandrine Musso fra Aix-Marseille University var en av WAIT-prosjektets internasjonale nettverkspartnere og gav på dette åpne seminaret presentasjonen: “Multiple temporalities: epidemic, mobilizations, institutions and bodies. Lessons of a research on postcolonial minorities and aids in France”. Seminaret ble holdt på engelsk.

Sandrine Musso var instituttleder ved Institutt for antropologi ved Universitetet i Aix-Marseille og seniorforsker ved Centre Norbert Elias (EHESS). Forskningen hennes fokuserte på den politiske antropologien i helse og AIDS, fenomenet diskriminering, sosiale kategorier i behandling av sykdommen, forhandlinger i den offentlige helsesektoren, innvandringens sosiologi og engasjement og refleksivitet i utførelsen av forskning. Hun gjorde hovedsaklig feltarbeid blant medlemmer av stigmatiserte og grupper som er antatt vanskelige å nå.

Seminar: Verdighet på vent

Professor i etikkk ved Universitetet i Agder, Odin Lysaker, var en av forskerne på WAIT-prosjektet, og på dette seminaret gav han en presentasjon basert på tematikken i prosjektet under tittelen "Dignity On Hold - Migration, Time and Human Rights".

Presentasjonen var på engelsk:

In this talk, and based on Hannah Arendt’s existential notion of ‘the right to have rights’, I present an alternative picture of human dignity. Here, this moral status is grounded in the human condition of ‘natality’, that is, temporality regarding such phenomena as birth, love, and freedom. Hence, I argue that dignity is put on hold as long as humans’ temporal precondition is misrecognized. By doing so, I shed light on so-called ‘migrational temporalities’, namely socially produced prolonged waiting, and how it is encountered, incorporated, and resisted by irregular migrants.

Oppstartsseminar for WAIT-prosjektet

Forskere og nettverkspartnere møttes for første gang i Paris for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.