Hjem
WAIT-prosjektet

Arrangement

Under er en liste over seminar, kurs og workshops prosjektet har organisert.

Hovedinnhold

2020

Sluttkonferanse: Waiting for uncertain futures: Time and migration

For å markere at WAIT-prosjektet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) var i sitt siste år, arrangerte vi en digital sluttkonferanse for prosjektet i oktober 2020.

2019

"The politics and aesthetic of waiting in Palestinian refugee camps"

SKOK hadde invitert forsker Ruba Salih fra Department of Anthropology and Sociology of the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London for å snakke om snakker om "temporalitet" og flyktninger i palestinske flyktningleirer. Postdoktor ved CMI Kjersti G. Berg var kommentator.

"Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides"

Samarbeidsprosjekt mellom University of Berkley og SKOK finansiert av Peder Sæter grants. Seminaret gikk over to dager og hadde flere gode diskusjoner rundt kategorisering og komparasjon av kategoriene flyktning, immigrant og urbefolkning sett opp mot nasjoner og fremtidig samarbeid.

"Time and Temporalities" - workshop

Denne workshopen var organisert i samarbeid med Sosiologisk Instiutt ved UiB. Tematikken "tid og temporalitet" inviterte deltakerne til en bred diskusjon sammen med en av de mest kjente forskerne innenfor sosialteori om tid, Professor Emerita Barabara Adam.

"The Design Politics of the Passport" - seminar
Postdoktor Mahmoud Keshavarz holdt seminar om sitt forskningarbeid på passet, og de politiske, sosiale og materielle praksisene som det inngår i.

"The concept of waiting and its analytical potential in studying irregularized migration" - seminar
I forbindelse med besøk av professor Ghassan Hage, Svati Shah og Knut Graw, organiserte WAIT-gruppen i Bergen et internt seminar for å diskutere det analytiske potensiale "venting" kan ha for migrasjonsforskning. 

"Migration, history and the question of voice"- åpent seminar med Knut Graw
I februar 2019 inviterte SKOK og forskerne i WAIT-prosjektet til åpent seminar med gjesteforsker Knut Graw.

"WAIT: Unpacking the temporalities of irregular migration" - konferanse
Prosjekt WAIT samlet forskere, nettverkspartnere og andre samarbeidsforskere til konferanse i Athen 6-9 februar. Her kan du lese kort om konferansen. 

"Waitinghood: Unpacking the temporalities of waiting and irregular migration" - seminar
Smeinar med Sarah Sharma og presentasjon ved forskere i WAIT prosjektet og InSync prosjektet. 11 januar, ved Centre for Advanced Studies (CAS) i Oslo. 

2018

"Med livet på vent" - åpent seminar

Prosjekt WAIT og Det humanisitiske fakultetet ved UiB inviterte til åpent foredrag på Litteraturhuset, om venting og migrasjon.

"Trapped in space, stuck in time? Exploring irregular migration, time and im/mobility" - workshop v/konferanse
WAIT prosjektet stod for organiseringen av en workshop ved European Association of Social Anthropologists (EASA) konferansen i Stockholm. 

"Il/legal time: Exploring the temporalities of irregular migration" - workshop v/konferanse
Ved konferansen for Nordic Migration Research i Norrköping organiserte WAIT et workshop-panel. 

Väntans proportioner: Ett seminarium om konst, forskning och migration

Seminaret, i serien Critical Border Studies ved Uppsala Universitet, ble arrangert 12. mai og ledet av sosialantropolog og medlem av WAIT-prosjektet, Shahram Khosravi, i samarbeid med Paula Urbano og Annika Lindberg.

2017

"Arazel Owbash" - Polluted and Polluting Masculine Bodies as Anti-Citizens in Iran

Sosialantropolog Shahram Khosravi frå Stockholms Universitet, ein av forskarane på WAIT-prosjektet, besøkte SKOK i mai for å halde eit seminar om statleg styring gjennom kriminaliseringa av unge, iranske menn.

"Precarious lives - Waiting and hope in Iran - ny bok frå WAIT-forskar

Shahram Khosravi er aktuell med sin nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, et etnografisk verk der han flettar sammen innsikt fra urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danne et sammensatt og nyansert bilde av dagens Iran.

"Imagining Emmanuel"- Filmkveld

SKOK og WAIT inviterte til filmvisning av dokumentarene "Imagining Emmanuel" og "Out of Norway", etterfulgt av en samtale om dokumentarene med WAIT-forskere. 

"Kjønn og seksualitet i en global kontekst" - emnetilbud på bachelornivå

Kurset KVIK206 har denne våren blitt organisert av WAIT-prosjektet og hatt fokus på tematikken "Kjønn, migrasjon og tid", tett knyttet til tematikken i WAIT-prosjektet. 

Times of Migration: (U)dokumenterte liv i Europa

Tirsdag 4. april 2017 holdt prosjektleder i WAIT, Christine M. Jacobsen, lunsjseminaret ved IMER - Bergen International Migration and Ethnic Relations Research Unit.

Times of Migration: (U)dokumenterte liv i Marseille

Prosjektleder Christine M. Jacobsen holdt en åpen forelesning ved AMIS ved Københavns Universitetet om WAIT-prosjektets etnografiske feltstudie i Marseille.

WAIT - Das Warten auf eine unsichere Zukunf

Kari Anne K. Drangsland presented the WAIT project and her own PhD-project for the organisation Das Begegnungshaus - Arbeitskreis Asyl.

Multiple Temporalities: epidemic, mobilizations, institutions and bodies

Sandrine Musso fra Aix-Marseille University var en av WAIT-prosjektets internasjonale nettverkspartnere og gav på dette seminaret presentasjonen: “Multiple temporalities: epidemic, mobilizations, institutions and bodies. Lessons of a research on postcolonial minorities and aids in France”.

Verdighet på vent

Professor Odin Lysaker fra Universitetet i Agder var en av forskerne på WAIT-prosjektet, og på dette seminaret gav han en presentasjon basert på tematikken i prosjektet under tittelen "Dignity On Hold - Migration, Time and Human Rights".

"Project WAIT" - seminar

Forskere og nettverkspartnere møttes for første gang i Paris for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.