Hjem
WAIT-prosjektet

Arrangement

Under er en liste over seminar, kurs og workshops prosjektet har organisert.

Hovedinnhold

2020

Sluttkonferanse: Waiting for uncertain futures: Time and migration

For å markere at WAIT-prosjektet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) var i sitt siste år, arrangerte vi en digital sluttkonferanse for prosjektet i oktober 2020.

2019

"The politics and aesthetic of waiting in Palestinian refugee camps"

SKOK hadde invitert forsker Ruba Salih fra Department of Anthropology and Sociology of the School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London for å snakke om snakker om "temporalitet" og flyktninger i palestinske flyktningleirer. Postdoktor ved CMI Kjersti G. Berg var kommentator.

"Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides"

Samarbeidsprosjekt mellom University of Berkley og SKOK finansiert av Peder Sæter grants. Seminaret gikk over to dager og hadde flere gode diskusjoner rundt kategorisering og komparasjon av kategoriene flyktning, immigrant og urbefolkning sett opp mot nasjoner og fremtidig samarbeid.

"Time and Temporalities" - workshop

Denne workshopen var organisert i samarbeid med Sosiologisk Instiutt ved UiB. Tematikken "tid og temporalitet" inviterte deltakerne til en bred diskusjon sammen med en av de mest kjente forskerne innenfor sosialteori om tid, Professor Emerita Barabara Adam.

"The Design Politics of the Passport" - seminar
Postdoktor Mahmoud Keshavarz holdt seminar om sitt forskningarbeid på passet, og de politiske, sosiale og materielle praksisene som det inngår i.

"The concept of waiting and its analytical potential in studying irregularized migration" - seminar
I forbindelse med besøk av professor Ghassan Hage, Svati Shah og Knut Graw, organiserte WAIT-gruppen i Bergen et internt seminar for å diskutere det analytiske potensiale "venting" kan ha for migrasjonsforskning. 

"Migration, history and the question of voice"- åpent seminar med Knut Graw
I februar 2019 inviterte SKOK og forskerne i WAIT-prosjektet til åpent seminar med gjesteforsker Knut Graw.

"WAIT: Unpacking the temporalities of irregular migration" - konferanse
Prosjekt WAIT samlet forskere, nettverkspartnere og andre samarbeidsforskere til konferanse i Athen 6-9 februar. Her kan du lese kort om konferansen. 

"Waitinghood: Unpacking the temporalities of waiting and irregular migration" - seminar
Smeinar med Sarah Sharma og presentasjon ved forskere i WAIT prosjektet og InSync prosjektet. 11 januar, ved Centre for Advanced Studies (CAS) i Oslo. 

2018

"Med livet på vent" - åpent seminar
Prosjekt WAIT og humanisitisk fakultet ved UiB inviterte til åpent foredrag på Litteraturhuset, om venting og migrasjon.
Du kan lese et kort sammendrag av arrangementet her

"Trapped in space, stuck in time? Exploring irregular migration, time and im/mobility" - workshop v/konferanse
WAIT prosjektet stod for organiseringen av en workshop ved European Association of Social Anthropologists (EASA) konferansen i Stockholm. 

"Il/legal time: Exploring the temporalities of irregular migration" - workshop v/konferanse
Ved konferansen for Nordic Migration Research i Norrköping organiserte WAIT et workshoppanel. 

2017

"Kriminalisering av unge menn i Iran" - åpent seminar med Shahram Khosravi 
Shahram Khosravi fra Stockholms Universitet er aktuell med sin nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran, et etnografisk verk der han flettar sammen innsikt fra urban ungdomskultur i Iran og migrasjonsstudier for å danne et sammensatt og nyansert bilde av dagens Iran.

"Imagining Emmanuel"- Filmkveld
SKOK og WAIT inviterte til filmvisning av dokumentarene "Imagining Emmanuel" og "Out of Norway", etterfulgt av en samtale om dokumentarene med WAIT-forskere. 

"Kjønn og seksualitet i en global kontekst" - emnetilbud på bachelornivå. 
Organisert av WAIT, har kurset KVIK206 denne våren har fokusert på tematikken "Kjønn, migrasjon og tid", tett knyttet til tematikken i WAIT-prosjektet. 

"Project WAIT" - seminar
Forskere og nettverkspartnere møttes for første gang i Paris for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.