Hjem
WAIT-prosjektet
Nyheter

Kick-off seminar i Paris

WAIT-forskere og nettverkspartnere møttes for første gang for å diskutere og dele tanker om den pågående forskningen og for å kick-starte WAIT-prosjektet.

WAIT kick off Paris
Bakerste rekke, fra venstre: Marry-Anne Karlsen, Helge Jordheim, Odin Lysaker, Halvar A. Kjærre og Oda Eiken. Fremste rekke, fra venstre: Christine M. Jacobsen, Sandrine Musso, Kari Anne K. Drangsland, Bridget Anderson, Shahram Khosravi og Rebecca Walker.
Foto/ill.:
Kirstin Skjelstad

Hovedinnhold

– Når migrasjonsmønstre endres, som følge av nye militære konflikter, økt fattigdom, drastiske klimaendringer og rask befolkningsvekst, blir det også nødvendig å endre forskningsmetodene, forklarer prosjektleder Christine M. Jacobsen. Målet med WAIT-prosjektet er å produsere kunnskap som møter samfunnsutfordringer som fremmes av disse nye migrasjonsmønstre og som produserer ny innsikt til de kulturelle betingelsene og konsekvensene av migrasjon.

I løpet av tre-dagers seminaret, arrangert ved Det norske universitetssenter i Paris (DNUP), presenterte og diskuterte forskerne de etnografiske feltstudiene, de teoretiske tilnærmingene og kjernekonseptene slik som temporalitet, kjønn og ‘venten’. Professor Michel Agier var invitert til å holde en åpen forelesning om venting i ulike flyktningeleirer.

Direktør ved Det norske universitetssenteret i Paris, professor Johs Hjellbrekke (UiB) åpnet kick-off seminaret og ønsket alle velkommen til Paris. Tilstede var forskerne, Christine M. Jacobsen, Shahram Khosravi, Karl Harald Søvig, Odin Lysaker, Marry-Anne Karlsen, Kari Anne K. Drangsland og Halvar A. Kjærre, og de internasjonale nettverkspartnerne, Sandrine Musso, Helge Jordheim, Bridget Anderson og Rebecca Jane Walker. Gregor Noll deltok via skype.

Tverrfaglighet

– WAIT er det første migrasjonsprosjektet i Norge som er lokalisert innenfor et Senter for kvinne- og kjønnsforskning, og dette er svært betydningsfullt med tanke på prosjektets tverrfaglige fokus, påpekte Jacobsen. Dette vil skape rom for å gå forbi de tradisjonelle inndelingene av fagdisipliner.

Seminarets første dag fokuserte i stor grad på å presentere prosjektets fire feltstudier – Oslo, Stockholm, Hamburg og Marseille. Alle feltarbeidene vil starte i år.

Venting i flyktningleire

Dagen ble avsluttet med en forelesning holdt av Michel Agier. Agier er antropolog og professor ved École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) og seniorforsker ved Institut de Recherches pour le Développement (IRD). Forelesningen, “Urgency and waiting: A shock of temporalities in the camps and encampments” tok for seg forskjellige flyktningleire, blant annet Dadaab-leiren i Kenya, og den nå stengte teltleiren i Calais, Frankrike. Agier forklarte hvordan disse stedene ble oppfattet og opplevd forskjellig, særlig gjennom blikket på temporalitet og venting.

Agier koordinere for tiden forskningsprosjektet  Babels—The City as a Borderland (2016–18) finansiert av det franske forskningsrådet (ANR).

Tid og ‘venten’

På dag to gav de internasjonale nettverkspartnerne korte presentasjoner av sitt eget arbeid og de gav sine bidra til det nylig lanserte prosjektet. Deretter fulgte diskusjoner om hvordan man best mulig kan jobbe etnografisk med temporalitet og hvordan man kan tenke analytisk om kjønn i konteksten rundt migrasjon og venting.

Vi venter alltid på noe - Shahram Khosravi

Diskusjonene tok for seg hvordan prosjektet kan forske på venting og hvordan man kan «fange» tid. Nettverkspartnerne fremhev at når man forsker på slike konsepter så kan det være en fordel å se mot andre disipliner, slik som humaniora, for å finne inspirasjon. Gjennom fortellinger, kunst og forestillinger kan andre forståelser og erfaringer av tid og venting komme frem i lyset.

Tid er ikke usynlig, man må bare vite hvor man skal lete - Helge Jordheim

Under seminarets siste dag ble fremtidige aktiviteter og publikasjoner diskutert.