Hjem
WAIT-prosjektet
Sluttkonferanse

Waiting for uncertain futures: Time and migration

For å markere at WAIT-prosjektet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er i sitt siste år, arrangerte vi en digital sluttkonferanse for prosjektet.

People on subway
WAIT-prosjektet bruker teorier om temporalitet og begrepet 'waitinghood "som verktøy for å produsere ny og kritisk innsikt i kulturelle forhold og påvirkning av migrasjon.
Foto/ill.:
Flickr Creative Commons

Hovedinnhold

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet har fokusert på temporalitetene ved migrasjon og undersøkt hvordan temporale strukturer relatert til irregulær migrasjon blir formet av juridiske rammeverk, kulturelle normer og maktforhold, og hvordan de former subjektive opplevelser og livsprosjekter. Prosjektet tilfører et temporalt perspektiv til rådende romlige tilnærminger i migrasjonsstudier og fremmer teorier om temporalitet i humaniora og samfunnsvitenskap. Venting har blitt etnografisk gransket i fire europeiske migrasjonssentre, Oslo, Stockholm, Marseille og Hamburg, og analysert gjennom målrettede teoretiske oppgaver. Venting som et analytisk perspektiv tilbyr nye innsikter i den komplekse og skiftende tilstanden til prosesser som grensepraksis, tilhørighet, statsmakt, eksludering og inkludering og sosiale relasjoner i irregulær migrasjon.

På sluttkonferansen 1. og 2. oktober presenterte forskere og nettverkspartnere sin forskning. Innledere: Bridget Anderson, Nicholas De Genova, Kari Anne Klovholt Drangsland, Thomas Hylland Eriksen, Christine Jacobsen, Helge Jordheim, Marry-Anne Karlsen, Shahram Khosravi, Odin Lysaker, Sandrine Musso, Jessica Schultz, Jo Vearey, Sarah Willen, Katerina Rozakou, Johannes Machinya og Frode Eick.

Program

På grunn av Covid-19-pandemien ble konferansen holdt på Zoom. Konferansen ble holdt på engelsk.

Opptak fra konferansen finner du under det aktuelle programpunktet:

Torsdag 1. oktober

14.30-16.00:

Velkommen og presentasjon av WAIT-prosjektet av Christine M. Jacobsen

Presentasjon av arbeidet med prosjektet av Marry-Anne Karlsen, Kari Anne Drangsland, Christine M. Jacobsen og Shahram Khosravi (tekst presentert av Christine M. Jacobsen).

WAIT conference plenary session - audio only

Produsent:
The WAIT project

Presentasjoner av kapitler i WAIT-boken av Katerina Rozakou, Thomas Hylland Eriksen, Johannes Machinya, Sandrine Musso, Jessica Schultz and Nicholas De Genova.

Presentation of chapters from the book "Waiting and the Temporalities of Irregular Migration."

Produsent:
Anders Rubing

16.00-16.30: Pause

16.30–18.00:

Rundebordssesjon 1) Temporalitet og venting som analytiske prismer i migrasjonsstudier.

Hva kan analyser av venting tilføre vår forståelse av de juridiske og sosiokulturelle underbygningene i irregulær migrasjon? Hvordan kan det å ta tid på alvor endre måten vi forstår og studerer migrasjon? Hvordan kan det å studere migrasjon endre vår forståelse av tid og hvordan vi studerer den?

Moderator: Marry-Anne Karlsen

Deltagere: Helge Jordheim, Thomas Hylland-Eriksen, Bridget Anderson og Christine M. Jacobsen

WAIT conference day 1 - Roundtable 1

Produsent:
The WAIT project

Fredag 2. oktober

14.30–16.00:

Rundebordssesjon 2) Effekten langvarig venting har på helse, trivsel og verdighet.

Hvordan blir venting skapt gjennom lover, reguleringer og byråkratiske praksiser? Hva er konsekvensene for migranters helse, trivsel og verdighet?

Moderator: Jessica Schultz

Deltagere: Sarah Willen, Odin Lysaker, Jo Veary og Frode Eick.

WAIT conference day 2 - Roundtable 2

Produsent:
The WAIT project

16.00–16.30: Pause

16.30-18.00:

Filmvisning: Waiting av Shahram Khosravi og Dagmawi Yimer

Waiting - Shahram Khosravi & Dagmawi Yimer

Produsent:
PARSE

Rundebordssesjon 3) Estetikken, etikken og politikken i kunnskapsproduksjon og formidling.

Hvordan kan vi produsere og formidle kunnskap om irregulær migrasjon på måter som ikke gjør skade eller opprettholder voldelige og eksluderende strukturer? Hvilke utfordringer har vi møtt i WAIT-prosjektet?

Moderator: Christine M. Jacobsen

Deltakere: Nicholas de Genova, Kari Anne Klovholt Drangsland og Dagmawi Yimer

WAIT conference day 2 - Roundtable 3

Produsent:
The WAIT project
Tilknyttet innhold