Hjem
WAIT-prosjektet
Sluttkonferanse

Waiting for uncertain futures: Time and migration

For å markere at WAIT-prosjektet ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) er i sitt siste år, arrangerer vi en digital sluttkonferanse for prosjektet.

People on subway
WAIT-prosjektet bruker teorier om temporalitet og begrepet 'waitinghood "som verktøy for å produsere ny og kritisk innsikt i kulturelle forhold og påvirkning av migrasjon.
Foto/ill.:
Flickr Creative Commons

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet har fokusert på temporalitetene ved migrasjon og undersøkt hvordan temporale strukturer relatert til irregulær migrasjon blir formet av juridiske rammeverk, kulturelle normer og maktforhold, og hvordan de former subjektive opplevelser og livsprosjekter. Prosjektet tilfører et temporalt perspektiv til rådende romlige tilnærminger i migrasjonsstudier og fremmer teorier om temporalitet i humaniora og samfunnsvitenskap. Venting har blitt etnografisk gransket i fire europeiske migrasjonssentre, Oslo, Stockholm, Marseille og Hamburg, og analysert gjennom målrettede teoretiske oppgaver. Venting som et analytisk perspektiv tilbyr nye innsikter i den komplekse og skiftende tilstanden til prosesser som grensepraksis, tilhørighet, statsmakt, eksludering og inkludering og sosiale relasjoner i irregulær migrasjon.

På sluttkonferansen kommer forskere og nettverkspartnere til å presentere sin forskning. Innledere: Bridget Anderson, Nicholas De Genova, Kari Anne Klovhold Drangsland, Thomas Hylland Eriksen, Randi Gressgård, Christine Jacobsen, Helge Jordheim, Marry-Anne Karlsen, Shahram Khosravi, Odin Lysaker, Sandrine Musso, Gregor Noll, Jessica Schultz, Jo Vearey og Sarah Willen.

Foreløpig program

På grunn av Covid-19-pandemien kommer konferansen til å bli holdt på Zoom. Lenke til konferansen blir sendt ut til alle som melder seg på, og du kan registrere din påmelding allerede i dag via registreringsskjemaet til høyre på siden.

Torsdag 1. oktober

14.30-16.00: Boklansering og korte presentasjoner av prosjektpublikasjoner

16.00-16.30: Pause

16.30–18.00: Rundebordssesjon 1) Temporalitet og venting som analytiske prismer i migrasjonsstudier.

Fredag 2. oktober

14.30–16.00: Rundebordssesjon 2) Effekten langvarig venting har på helse, trivsel og verdighet.

16.00–16.30: Pause

16.30-18.00: Filmvisning: Waiting av Shahram Khosravi og Dagmawi Yimer og Rundebordssesjon 3) Estetikken, etikken og politikken i kunnskapsproduksjon og formidling.

Tilknyttet innhold