Hjem

WAIT-prosjektet

Hovedinnhold

Refugees dreaming

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tok utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon. Prosjektet undersøkte hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserte på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

WAIT-prosjektet er nå fullført. 1. og 2. oktober 2020 hadde vi vår sluttkonferanse Waiting for uncertain futures: Time and migration. Grunnet den pågående pandemien gjorde vi konferansen digital, og over de to konferansedagene presenterte WAIT-forskerne arbeidet sitt for over 90 konferansedeltagere fra rundt om i verden.

Opptak fra konferansen er nå tilgjengelige på arrangementssiden.

I vårt siste nyhetsbrev, som sendes ut mot slutten av 2020, kan du lese om konferansen og den nylig publiserte boken Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Meld deg på nyhetsbrevet her!

 

ERC Starting Grant
Portrait photo of Marry-Anne Karlsen

Kva rolle spelar ekspertkunnskap i asylsaker?

Migrasjonsforskar Marry-Anne Karlsen ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) ved UiB får prestisjefylt tildeling frå EU for å forske på ekspertkunnskap i asylfeltet.

Ny bok
Bokframside Waiting and the Temporalities of Irregular Migration

Venting som analytisk perspektiv gir ny innsikt

Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.

Videointervju med WAIT-forskar

Shahram Khosravi om pandemien og grenser

I april blei WAIT-forskar Shahram Khosravi intervjua om pandemien og grenser som ein del av serien Four Rooms.

Blogginnlegg
Illustration image with map and numbers

Å vente på en usikker fremtid i pandemitider

Forskere på WAIT-prosjektet reflekterer over kompleksiteten i det å vente i pandemitider.

Blogginnlegg
Closed door with signs stating "We are closed" and "Covid-19"

Hvordan påvirker Covid-19-pandemien migranter med usikker juridisk status?

I dette blogginnlegget reflekterer fire forskere på WAIT-prosjektet over hvordan Covid-19-pandemien påvirker migranter med usikker juridisk status.