Hjem

WAIT-prosjektet

Innhold

Refugees dreaming

WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland).

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev? Meld deg på her!

Peder Sæter samarbeid
profil
aug 28

Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides

Åpent seminar med Leti Volpp og kolleger fra Berkley.

Møt forskeren
Profile picture wait researcher Kari Anne Drangsland

WAIT-forsker Kari Anne Drangsland

Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet. I dette innlegget kan du lese kort om hennes tanker og refleksjoner omkring WAIT.

Forsker i fokus
Konferansebilde Odin Lysaker

WAIT-forsker Odin Lysaker

Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet. Her svarer Lysaker kort om hans involvering i prosjektet.

Å vente

Intervju med Ghassan Hage

Professor Ghassan Hage snakker om "å vente" (waiting) som en analytisk kategori i migrasjonsstudier.

Prosjekt WAIT
Migrant 4 Life

Migrasjonsforskarar i felt

–Møtet med migrantane har gjort stort inntrykk, men som antropolog er det også med utgangspunkt i desse møta at eg tenkjer best, seier Christine M. Jacobsen, forskar og prosjektleiar for WAIT-prosjektet som undersøker venting blant irregulære migrantar i Europa.