Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm.