Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Professor Odin Lysaker er en av kjerneforskerne i WAIT-prosjektet.
Knut Graw, professor ved Universitetet i Leuven, Belgia, har vært gjesteforsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning denne våren.