Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Stipendiat Kari Anne Drangsland har gjort feltarbeid i Hamburg, Tyskland som en del av sin forskningsinnsats i WAIT-prosjektet. I dette innlegget kan du lese kort om hennes tanker og refleksjoner omkring WAIT.