Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsarkiv for WAIT-prosjektet

Forskarar frå UiB sitt WAIT-prosjekt er ute med ny bok om venting både som sosialt fenomen i migrasjon og som eit analytisk perspektiv på migrasjonsprosessar.