Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Prosjekt «Politi- og påtalerett» er et nytt forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet som tar for seg rammebetingelser for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.