Hjem
Politi- og påtalerett
Konferanse:

I politi- og påtalerettens grenseland

Årets politi-og påtalerettskonferanse samlet sentrale fagpersoner fra politiet, påtalemyndigheten og forskningsmiljø i Norden.

Bilde fra politi- og påltalerettkonferansen
Politi- og påtalerettskonferansen 2018 ble avholdt 15. og 16. november 2018. Under konferansen fikk vi formidlet forskningsresultater fra Politi- og påtalerettprosjektet. - Vi fikk også samlet aktører fra politiet, påtalemyndigheter og forskningsmiljø i Norden for en drøfting av aktuelle og vidtgripende spørsmål, sier jussprofessor og leder av konferansen, Gert Johan Kjelby.
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

15. og 16. november 2018 arrangerte prosjektet sin første forskingskonferanse: «I politi og påtalerettens grenseland». 90 personer var påmeldt, blant dem representanter fra Riksadvokatembetet, tre statsadvokatembeter, Generaladvokatembetet, Politihøgskolen, Justis­departementet, Kripos og Politidirektoratet, i tillegg til flere politimestre, politijurister og noen inviterte forskere fra Sverige, Danmark og Finland.

Vellykket forskingskonferanse
– Vi er svært godt fornøyd med antall påmeldte og den bredden de representerte. Deltakerne var absolutt i kjernegruppen av de vi ønsker å nå ut til med vår forskning. Jeg vil gjerne rette en takk til alle som kom og bidro til at dette ble en konferanse fylt med velfunderte diskusjoner og aktuelle innlegg, sier prosjektleder og konferanseleder, professor Gert Johan Kjelby.

Konferanses formål var å få formidlet prosjektets forskningsresultater og skape en arena for diskusjon rundt politi- og påtalemyndighetens kjernevirksomhet, særlig rettslige spørsmål i grenseland mellom den politi- og påtalerettslige regulering og i grenselandet mellom politi-/påtalemyndighet, Forsvaret og andre offentlige etater.

– Vi hadde selv høye forventninger til konferansen, særlig fordi vi med god hjelp fra forskerkollegaer fra blant annet Politihøgskolen og Universitetet i Oslo, stilte med et variert program og gode foredragsholdere, sier Kjelby.

Tilbakemeldingene har vært gode:
«en veldig spennende og velorganisert konferanse»
«Stort takk … for en veldig velorganisert konferanse med spennende diskusjoner! Det var veldig givende og interessante dager.»
«en nyttig og hyggelig konferanse»
«en fantastisk bra konferanse … en av de beste konferansene vi har vært på. Stort utbytte!»
«en svært interessant konferanse, med god regi!»
«Tusen takk for svært interessante og inspirerende dager hos dere i Bergen.»

Med slike tilbakemeldinger, er det vel ikke grunn til å være beskjeden. Konferansen tjente sitt formål, og ble vellykket!», sier Kjelby.

Slik var programmet:

Torsdag 15. november

0845-         

Registrering 
0930-0940Velkommen v/konferanseleder 
0940-1010Politiets rolle og ansvar for orden og sikkerhet i forbindelse med rettsmøterForsker, stipendiat John Reidar Nilsen, UiB
1010-1020Spørsmål og diskusjon 
1020-1050Politiinngrep og demonstrasjoner i lys av Menneskerettsdomstolens praksisProfessor dr. juris Henry J. Mæland, UiB
1050-1100Spørsmål og diskusjon 
1100-1115Kaffepause 
1115-1145Skjult tvangsmiddelbruk - spenningen mellom lov og teknologiutviklingStipendiat Ingvild Bruce, UiO
1145-1215Kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner – med hvilken hjemmel?Professor dr. juris Asbjørn Strandbakken, UiB
1215-1230Spørsmål og diskusjon til Bruce og Strandbakken 
1230-1315LUNSJ 
1315-1345Sanksjonsvalg og -samordning mellom politiet, påtalemyndigheten og forvaltningenProfessor PhD Gert Johan Kjelby, UiB
1345-1400Spørsmål og diskusjon 
1400-1430Politipatruljen – politilov eller straffeprosesslov?Professor dr.juris Tor-Geir Myhrer, Phs Oslo
1430-1445Spørsmål og diskusjon 
1445-1515Kaffepause 
1515-1545Ordenspolitiets anvendelse av skjønn i ordenstjeneste – hva sier forskingen oss?Førsteamanuensis PhD Hild Rønning, Phs Bodø
1545-1615Politibetjenters rolle som rettshåndhevere i den norske demokratiske rettsstatenFørsteamanuensis PhD Geir Heivoll, Phs Oslo
1615-1630Spørsmål og diskusjon til Rønning og Heivoll 
1630-1700Publikums tillit og politiets samarbeid med privateFørsteamanuensis PhD Synnøve Ugelvik, UiO
1700-1715Spørsmål og diskusjon 
1830FELLES MIDDAG (krever påmelding) 

Fredag 16. november

0900-0930      Inndragning av utbytte i og utenfor straffesakProfessor dr. juris Johan Boucht, UiO/professor II, UiB
0930-0945Spørsmål og diskusjon 
0945-1030Sivil eller kombattant - politiets folkerettslige status ved operasjoner i utlandetStipendiat Anna I. Andersson, Norsk senter for menneskerettigheter UiO
1030-1045Spørsmål og diskusjon 
1045-1115Kaffepause/utsjekk 
1115-1150Forholdet mellom politi og forsvar – noen «gråsonespørsmål»Førsteamanuensis PhD Knut Einar Skodvin, UiB
1150-1200Spørsmål og diskusjon til Auglend og Skodvin 
1200-1230Forsvarets bistand til politietStipendiat Kai Spurkland, Phs Oslo
1230-1300Forsvaret i politiets tjeneste – et dansk perspektivGjesteforsker Adam A. Ashtiani Olsen, Københavns Universitet
1300-1315Spørsmål og diskusjon til Spurkland og Olsen 
1315Avslutning v/konferanseleder 
 Lunsj