Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Ny spennende publikasjon fra Ragnar Auglend. Publikasjonen "Politiet i krig og ved okkupasjon" drøfter politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.