Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Tidligere generaladvokat Arne Willy Dahl har anmeldt Arild Aaserøds bok Kystvaktens Politi- og påtalemyndighet (2019).
Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.