Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Henry J. Mæland, professor emeritus ved Det juridiske fakultet, fylte 70- år i 2019. I forbindelse med jubiléet ble det utgitt et festskrift med bidrag fra flere medlemmer i prosjektet.
Masterstudent Lise Marit Nyerrød har fått stipend for å skrive en stormaster i politi- og påtalerett ved Det juridiske fakultet.