Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.