Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

John Reidar Nilsen disputerte 19. mars 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Konstitusjonelle skranker for politiets polisiære virksomhetsutøvelse".