Hjem
Politi- og påtalerett

Nyhetsarkiv for Politi- og påtalerett

Flere av prosjektets medlemmer har bidratt i Berte-Elen R. Konow, Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli (red.), Med ære og samvittighet.
Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!