Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen

Nyhetsarkiv for Bærekraftskonferansen i Bergen

På det årlige politiske høynivåforumet til FN vil Universitetet i Bergen være tilstede gjennom deltakelse på workshops og sidearrangementer, for å sikre at forskning og kunnskap blir hørt som del av 2030-agendaen.