Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen

Nyhetsarkiv for Bærekraftskonferansen i Bergen

Publikum fra over 100 land var tilstede da utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet den fjerde Bærekraftskonferansen I Bergen. Totalt var det 2.600 publikummere med på konferansen av totalt 3.500 registrerte. På konferansen diskuterte deltakerne hvordan bærekraftsmålene vil bli påvirket av den pågående koronapandemien og økende ulikhet i kjølvannet av denne.
Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.