Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Verda treng klimakutt for å begrense den globale oppvarminga. Havet kan bidra med over 20 prosent av klimakutta, viser ein ny rapport. 
Vitenskapen møtte industrien på den årlege havvindkonferansen i Bergen i september. Hovudbodskapet var at det hastar med havvind.
Norge har noen av de beste vindressursene i Europa og en olje- og gassindustri med en historie som spenner over nesten 50 år. Vi har den teknologien som kreves for å utvikle vindparker til havs. Så hvorfor nøler vi?
Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for geovitenskap, med partnere fra Equinor og Bergen Offshore Wind Centre (BOW), skal kartlegge bunnforholdene i områder i Nordsjøen som er utpekt som egnet for havvindturbiner. Målet er å utvikle en metode som gjør planleggingen av områder for havvind tryggere og mer kostnadseffektiv.