Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Sørlige Nordsjø II er et område som OED har åpnet for havvindutbygging. Området ligger langt fra land. En mulighet kan være produksjon av hydrogen ved elektrolyse.