Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

– Vi må gjøre mer sammen med UiB, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for fornybar i Equinor. Selskapet står foran store investeringer i fornybar energi, og trenger kompetanse for å ta gode beslutninger.
Finn Gunnar Nielsen og Sigrid E Schütz fra BOW presenterte muligheter og utfordringer innen havvind til klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide
BOW/Geofysisk Institutt har fått bevilget midler fra Kompetanse Norge for å tilby to etterutdanningskurs innen havvindenergi. Bevilgningen er en del av ordningen "Kompetanseløft for utsatte industriklynger".