Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Nyhetsarkiv for Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.
Onsdag 28. september diskuterte BOW regjeringens havvindsatsning med marine fagmiljøer på et arrangement i regi av Det Norske Videnskaps-Akademi. Se sendingen på YouTube.
Et nytt langsiktig samarbeid er etablert mellom industripartnere og universiteter i Belgia og Norge. Sentral på norsk side er BOW ved UiB.