Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Nyhetsarkiv for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Norge er gjenåpnet. Men koronapandemien er ikke over. Store deler av verden er fremdeles ubeskyttet. Vaksiner, medisiner og utstyr til bruk i bekjempelsen av pandemien har så langt vært ekstremt skjevfordelt til fordel for de rike landene.