Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Disputas - Hogne Vikanes Buchvold

Hovedinnhold

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: professor Bjørn Bjorvatn
Medveiledere: post.doc. Siri Waage og professor Ståle Pallesen

Disputas:  Mandag 10. februar 2020 kl. 12.30

Sted:  Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: «Shift work: Weight change and lifestyle factors»

1. opponent:  Førsteamanuensis Kirsten Nabe-Nielsen, Københavns Universitet, Danmark

2. opponent:  Professor II Anthony Wagstaff, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen:    Professor emeritus Kjell Haug, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus John Gunnar Mæland

Åpent for alle interesserte