Hjem
Klima og energiomstilling
Klima og energiomstilling

Ph.d-prosjekt innen Klima og energiomstilling

Prosjektene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til klima og energiomstilling og skal bidra til å styrke forskningsaktiviteten innenfor satsingsområdet.

Klima og energiomstilling
Foto/ill.:
Jens Helleland Ådnanes, UiB

Siden 2018 har vi årlig lyst ut to ph.d-prosjekter innenfor satsingen.
Satsingen har bidratt til økt tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid og det er en økende interesse for ph.d-prosjektene blant fagmiljøene på UiB.

Vi har mottatt mange gode søknader og flere av søknadene har tematisk og passet godt med tematiske NFR-utlysninger.

Under presenteres de prosjektene som har mottatt tildeling så langt.
 

Vi har gleden av å invitere til NorRen-sommerskole 2020!

I år er dette et samarbeid mellom UiB, UiO og NTNU, hvor vi inviterer doktorgradsstudenter innen energi i Norge til å delta. Sommerskolen vil ha engelsk som arbeidsspråk.