Hjem
Senter for digitale fortellinger

Nyhetsarkiv for Senter for digitale fortellinger

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.