Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Professor May Hauken ved Senter for krisepsykologi mener det har vært for lite søkelys på de psykososiale følgene av pandemien. Hun har noen råd til hvordan best håndtere corona-hverdagen.