Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Pandemisenteret samarbeider med Bergen kommune og Caritas om å arrangere kursmoduler rettet mot innvandrermiljøene i Bergen. Leder Esperanza Diaz på Pandemisenteret sier behovet for å få bedre dialog med denne gruppen fortsatt er stort.
Kim Alexander Haugland er én av to PhD-kandidater som i høst starter opp ved Pandemisenteret. 30-åringen fra Os skal forske på nye metoder for å kunne gi mer presise beregninger av R-tallet under en pandemi.
Pandemisenteret tilbyr støtte og veiledning til pandemirelaterte studentprosjekter gjennom vår forskningskatalysator. Dette semesteret er det planlagt fire samlinger for studenter og vitenskapelig ansatte på Alrek Helseklynge.