Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Medisinhistoriker Magnus Vollset og professor i helseøkonomi Oddvar Kaarbøe er ansatt på Pandemisenteret i henholdsvis 20 og 10 prosent stilling.
I et nytt forskningsprosjekt skal Yael Harlap og Robert Gray fra Institutt for pedagogikk finne ut mer om hvordan pandemien har endret oppfatningen av det å undervise blant forelesere på universiteter i en rekke ulike land.
Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.
Bachelorstudentene ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) fikk frie tøyler til å lage installasjoner med utgangspunkt i pandemi. Resultatet ble utstillingen «Pandesign» som nå vises fram på Alrek helseklynge.