Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

En elevgruppe som har deltatt i prosjektet "Holbergprisen i skolen" valgte å forske på ungdommers holdning til covid-19 vaksinen. Prosjektet viser at mange skoleungdommer lot seg vaksinere.
Les Pandemisenterets ferske årsrapport om vår aktivitet og satsinger det siste året.
En ny undersøkelse gjennomført ved UiB viser at tiltakene kan ha påvirket ungdoms gaming- og aktivitetsvaner. – Vi snakker kanskje om en generasjon tapt av idretten, sier pandemiforsker Silje Mæland. Les også ekspertenes råd til foreldre som uroer seg for om poden gamer for mye!
Rebecca Cox ved Influensasenteret er tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Samtidig fikk Marc Vaudel ved Klinisk institutt 2 pris i kategorien yngre forskere.
Senter for vitenskapsteori ved UiB har nylig overlevert sitt høringssvar til regjeringens forslag om å forlenge ordningen med koronasertifikat.