Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.
Høsten 2022 tilbyr Senter for vitenskapsteori et dannelsesemne på 5 studiepoeng om de globale etterdønningene av en pandemi - og frykten for den neste.
I fjor vinter ble en tredjedel av befolkningen i Ulvik herad i Hardanger smittet samtidig av en ny variant av koronaviruset. Pandemisenteret ble invitert til å delta på et dialogmøte med lokale representanter for å drøfte erfaringer fra det store utbruddet.
Pandemisenterets forskningskatalysator fortsetter gjennom våren. Arrangementene er åpne for studenter og vitenskapelig ansatte som ønsker å belyse pandemirelaterte tema fra ulike perspektiv.