Hjem
Pandemisenteret

Nyhetsarkiv for Pandemisenteret

26. april disputerer Robert Neil Whittaker med sin doktoravhandling der han har undersøkt overvåkningen av sykehuspasienter som var innlagt med covid-19 på norske sykehus mellom februar 2020 og mai 2022.
2023 ble nok et spennende og innholdsrikt år for Pandemisenteret. Nå kan du lese årsrapporten med en oppsummering av vår varierte aktivitet gjennom fjoråret.