Hjem
Energilaboratoriet

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Se 'NVEs langiktig kraftmarkedanalyse' her!

I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. Se Silje Tellervo Jelsness, NVE, presentere deres hovedfunn her!

Webinar: NVEs langsiktige kraftmarkedanalyse

Produsent:
Bergen Energy Lab

Hovedinnhold

Silje Tellervo Jelsness, NVE, presenterer:
NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse


Abstrakt:
I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. I deres basisbane øker den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge svakt frem mot 2040. Dette er hovedsakelig som følge av økte priser på gass og CO2-kvoter gjennom analyseperioden. Forbruksøkning og endret produksjonssammensetning preger også prisutviklingen fremover. Kullkraft fases ut i Europa og erstattes av sol- og vindkraft. Mindre fleksibel kraftproduksjon skaper behov for nye kilder til fleksibilitet, som batterier, hydrogen og fleksibelt forbruk fra husholdninger og næringsbygg.

Link til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdf
Spørsmål og svar: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsikt...


Innleder:
Silje Tellervo Jelsness er samfunnsøkonom fra UiO. Leverte masteroppgaven i 2019 og startet å jobbe i NVE i august samme år.  Har hovedsakelig jobbet med modell- og analysearbeid, og var med på å utarbeide Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020.

Link til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdfSpørsmål og svar: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsikt...

Værrapport fra NVE: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/sammenhengende-vaer-i-nor...