Home
Bergen Energy Lab (BEL)
News

Se 'NVEs langiktig kraftmarkedanalyse' her!

I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. Se Silje Tellervo Jelsness, NVE, presentere deres hovedfunn her!

Webinar: NVEs langsiktige kraftmarkedanalyse

Producer:
Bergen Energy Lab

Main content

Silje Tellervo Jelsness, NVE, presenterer:
NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse


Abstrakt:
I langsiktig kraftmarkedsanalyse vurderer NVE utviklingen i kraftmarked frem mot 2040, for Norge, Norden og Europa. I deres basisbane øker den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge svakt frem mot 2040. Dette er hovedsakelig som følge av økte priser på gass og CO2-kvoter gjennom analyseperioden. Forbruksøkning og endret produksjonssammensetning preger også prisutviklingen fremover. Kullkraft fases ut i Europa og erstattes av sol- og vindkraft. Mindre fleksibel kraftproduksjon skaper behov for nye kilder til fleksibilitet, som batterier, hydrogen og fleksibelt forbruk fra husholdninger og næringsbygg.

Link til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdf
Spørsmål og svar: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsikt...


Innleder:
Silje Tellervo Jelsness er samfunnsøkonom fra UiO. Leverte masteroppgaven i 2019 og startet å jobbe i NVE i august samme år.  Har hovedsakelig jobbet med modell- og analysearbeid, og var med på å utarbeide Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020.

Link til rapporten: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_37.pdfSpørsmål og svar: https://www.nve.no/energiforsyning/kraftmarkedsdata-og-analyser/langsikt...

Værrapport fra NVE: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/sammenhengende-vaer-i-nor...