Hjem
UiB innovasjon

Nyhetsarkiv for UiB innovasjon

I januar kjem det ei stor utlysing for forskingssenter for miljøvennleg energi. Fleire UiB-miljø er interessertei å søkje.