Hjem
Hav
Prosjekt

Havbyen Bergen samler regionen

Prosjektet Havbyen Bergen fremmer økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. Aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet samarbeider i en superklynge.

Hovedinnhold

Havet er viktig for Norge. Forskning, innovasjon, forvaltning og næringsliv står for ulike bidrag, men for å lykkes i en sterk internasjonal konkurranse og med viktige mål uttrykt gjennom FNs bærekraftsmål - er økt samarbeid avgjørende.

Havbyen Bergen sine fokusområder:

Samhandling

 • Felles identitet og kultur for samarbeid
 • Økt samhandling mellom forskning, utdanning, offentlige aktører og næringsliv
 • Styrke samarbeidsarenaer og felles prosjekter

Attraktivitet

 • Øke antall etableringer av ledende bedrifter og startups
 • Tilgang til kapital, areal, infrastruktur, talent og kompetanse
 • Global kjennskap og preferanse til Havbyen Bergen

Bærekraftig vekst

 • Økt omstilling, bærekraftig verdiskapning og sysselsetting
 • Overføring av kompetanse fra ikke-fornybare til fornybare næringer
 • Sikre ivaretagelse av anstendig arbeid for alle og likestilling mellom kjønnene

Kompetanse

 • Verdens beste havforskningsregion
 • Relevant og attraktiv utdanning til havnæringene
 • Internasjonalt ledende kunnskapsbasert forvaltning og næringskompetanse

Tiltakene for de neste 15 årne kan påvirke 48 milliarder kroner i verdiskapning og 24.000 arbeidsplasser:

Scenarier for Vestland
Foto/ill.:
Vestlandscenarioene 2020/Bergen kommune
Sluttrapport fra arbeidsgruppen for Havbyen Bergen